Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit enthousiaste leraren, onderwijsassistenten en andere professionals. Samen willen wij het beste uit iedere leerling halen. Wij willen dat de leerling zich optimaal ontwikkelt op verschillende gebieden. Dit doen we door samen te werken, niet alleen als team maar ook met ouders en met andere professionals. Samen verzorgen wij het best mogelijke onderwijs.

Wat ons team speciaal maakt

Wij willen het verschil maken voor je kind en voor jou. Onze medewerkers zijn betrokken, gemotiveerd en gespecialiseerd in het werken met leerlingen met problemen in hun gedrag. Zij investeren in persoonlijk contact met de leerlingen en creëren een positieve, sociale omgeving die leren bevordert. Samen zorgen zij ervoor dat iedere leerling zich gezien voelt.

Begeleiding in de groep

Een leraar of een duo van twee leraren begeleidt de leerlingen in de groep. Daarnaast is er een onderwijs ondersteuner. Hoe vaak en hoe lang de onderwijsondersteuner in de groep is, hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de groep. We hebben vakleraren voor bewegingsonderwijs en theaterles.

Gedragscoach

Een gedragscoach kan extra ondersteuning bieden. Regelmatig is er overleg tussen de gedragscoach en de Commissie voor de Begeleiding.

Verrijkingsonderwijs

Op De Fonkel hebben we verrijkend aanbod voor de leerlingen. Hiermee willen we de talenten van alle betrokkenen aanspreken. Naast talenten ontwikkeling doet het ook recht aan verschillen. De leerlingen krijgen in het vaste curriculum o.a. wekelijks theaterspel aangeboden en dit wordt in projecten uitgebreid met ander (kunstzinnig)aanbod. Binnen het (kunstzinnige) aanbod wordt aandacht besteed aan jezelf presenteren, samenwerken, zelfvertrouwen en ontdekken wat je leuk vindt/ waar je goed in bent. De leerlingen leren zichzelf te uiten, een belangrijke basis voor de ontwikkeling. Er wordt steeds meer vormgegeven aan het verrijken van ons onderwijs waarbij we in nabije toekomst ook meer aandacht willen besteden aan bijvoorbeeld ambacht.

Meer nodig?

Heeft je kind meer nodig dan zorgt een speciaal team voor de begeleiding die je kind nodig heeft.