Ons onderwijs

In ons onderwijs streven we zo veel mogelijk dezelfde doelen na als in het regulier onderwijs. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we met een aangepast onderwijsprogramma, afgestemd op het niveau van de leerling. 

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. 

Leerroutes en uitstroomprofielen  

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 5 praktijkonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs 
  • Leerroute 6 vervolgonderwijs; vmbo, havo, vwo  

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is. De Commissie voor de Begeleiding plaatst een leerling in een leerroute die opleidt tot het niveau dat in het OPP is opgenomen.  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.