Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

In ons onderwijs streven wij zo veel mogelijk dezelfde doelen na als in het regulier onderwijs. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we met een aangepast onderwijsprogramma. Dit programma is afgestemd op het niveau van de leerling.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en gezondheid

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Twee keer per week krijgen alle leerlingen gymlessen. Ook doen we mee aan sportdagen en evenementen. Denk aan de Schoolsport Olympiade en schoolvoetbal­toernooien. We werken al een aantal jaren samen met Special Heroes. Dit is een landelijke organisatie die leerlingen meer wil laten bewegen. We laten leerlingen daarom graag kennismaken met verschillende sporten en sportverenigingen. Dat doen we met kennismakingslessen op onze school.

Kunst en cultuur

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook op cultureel gebied ontwikkelen. We bieden verschillende creatieve vakken aan. Ook nemen leerlingen deel aan verschillende culturele activiteiten binnen en buiten school. Denk aan bezoek aan musea en deelnemen aan verschillende workshops. Wij werken hierbij samen met Cultuurmij Oost en Cultura Ede.