Werken op De Fonkel

Op De Fonkel bieden we speciaal onderwijs aan leerlingen die specialistische gedragsondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuningsbehoefte is het gevolg van een psychiatrische aandoening, trauma of andere oorzaak die impact heeft op gedrag. Onze leerlingen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud.

Verschillende groepen

Onze leerlingen krijgen les op regulier basisschoolniveau. De groepen bestaan uit maximaal 16 leerlingen en hebben allemaal een leraar en een klassenassistent. Met deze bezetting is de intensiteit voor de leraar vergelijkbaar met een reguliere groep van 30 leerlingen. Het onderwijs is gebaseerd op jaarklassen, met in de bovenbouw meer differentiatie naar uitstroomniveau. In groep 5 en 6 werken we daarvoor met een combinatiegroep.

   

Twee groepen hebben een andere opzet: een groep voor leerlingen met een onderwijs-zorgarrangement waarin met een zorgpartner binnen het onderwijs wordt samengewerkt vanuit één gezamenlijk plan, en een structuurgroep waarin 15 minuten les wordt opgevolgd door 15 minuten rust.

Hoe we samenwerken

In de samenwerking staan veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen voorop. Deze thema’s zie je overal terugkomen in de school. Bijvoorbeeld in het warme contact en in dat we doen wat we zeggen.

We werken met de aanpak Positive Behavior Support (PBS), voor een positieve, sociale omgeving die leren bevordert. Daarnaast betekent werken op De Fonkel dat je relatief veel contact hebt met ouders en andere samenwerkingspartners rond de leerling.

Alle collega’s hebben hun vakdidactische en pedagogische technieken goed onder de knie. Ze staan stevig in hun schoenen. Dit zijn voorwaarden om hier fijn te kunnen werken. We leren veel met en van elkaar in de dagelijkse praktijk en in intervisiemomenten, doordat iedereen zich open stelt en ook tekortkomingen onder ogen durft te zien.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.