Locatie

Leerlingen op onze school volgen onderwijs in Ede. Leerlingen vinden op onze school een veilige basis voor hun ontwikkeling.

Gebouw en lokalen

Onze school is rustig, opgeruimd en praktisch ingericht. Alle lokalen hebben een digibord, zijn overzichtelijk en bieden structuur. Het dagprogramma laten we zien met pictogrammen. De gedrags- en leerdoelen en de gedrags verwachtingen laten we zien met tekst en beeld.

Omgeving en buitenspelen

De school staat in een rustige woonwijk met in de buurt veel groen. In de omgeving van de school is een Cruiff-court en kinderboerderij de Proosdij aanwezig, waar regelmatig gebruik van gemaakt wordt.

Graag willen wij ons schoolplein vernieuwen en verduurzamen, zodat de grote buitenspeelruimte die we hebben, nog beter benut kan worden. Op dit moment zijn we met een werkgroep van medewerkers en leerlingen uit de Fonkelraad ideeën aan het verzamelen hoe ons toekomstige schoolplein eruit zou moeten zien. Samen met ouders, leerlingen en medewerkers van De Fonkel willen wij deze plannen in de toekomst concreet vorm gaan geven!