Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan.

De onderdelen Leren Leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen in burgerschap terug bij onder andere lessen Kwink. Daarnaast wordt er in de lessen aandacht besteed aan het trainen van de executieve functies.

Burgerschap

Bij burgerschapsonderwijs gaat het over aandacht voor basiswaarden. Hierbij kan je denken aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Onze leerlingen leren om positief met elkaar om te gaan in de klas en in de school. We willen hiermee de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de samenleving vergroten.

Burgerschap komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden.

Waar kunnen onze leerlingen na school naartoe?

  • 64% van onze leerlingen gaat na onze school naar voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel een diploma.
  • 36% van onze leerlingen stroomde uit naar arbeid of dagbesteding.
  • Na een jaar zit 92% van de schoolverlaters uit het jaar 2020-2021 nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
  • In het schooljaar 2021-2022 was van 72% de verwachting in het OPP gelijk aan de daadwerkelijke uitstroom. Bij 28% was er een verschil tussen de verwachting in het OPP en de daadwerkelijke uitstroom.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2021-2022 stroomden 39 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 64% een plek in het diplomagericht voortgezet (speciaal) onderwijs en 36% ging naar praktijkgericht voortgezet (speciaal) onderwijs.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. Van de 37 leerlingen die in schooljaar 2020-2021 uitgestroomd zijn, zit 92% na 1 jaar nog op dezelfde bestemming. 8% zit niet op dezelfde bestemming. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 72% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Dat wil zeggen 28 van de 39 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we niet. Echter met 72% zijn wij tevreden.