Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

De Fonkel werkt met een schoolplan 2023 tot en met 2025 om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Het plan helpt ons om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Het schoolplan is te vinden op ons website. De jaardoelen worden opgenomen in het jaarplan.

Bereikt in 2022

 • We hebben een actieve Fonkelraad (leerlingenraad).
 • We hebben Groen certificaat behaald en ontvangen op SWPBS, www.swpbsnetwerk.nl. Daar mogen wij enorm trots op zijn!
 • Alle medewerkers hebben de training Trauma sensitief benadering gevolgd.
 • We hebben samen met gemeente Ede en Yokké een jeugdhulp aanbod op school gerealiseerd.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

 • Vergroten van de trauma sensitieve benadering tussen de teamleden onderling.
 • Behalen van volledig certificering van SWPBS.
 • Verder doorontwikkelen van het verrijkte onderwijsaanbod.
 • Anticiperen op het Masterplan basis vaardigheden (taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en ICT-geletterdheid).
 • Onderwijszorggroepen door ontwikkelen en bestendigen. Samenwerking continueren met jeugdhulp organisatie Youké en gemeente Ede.
 • Samenwerking aangaan en continueren met de reguliere scholen.
 • Team effectiviteit en samenhorigheid verbeteren.
 • Ouderbetrokkenheid 3.0.