Op het speciaal onderwijs van De Fonkel in Ede optimaliseren leerlingen hun leerprestaties. Ook verbeteren ze hun sociale vaardigheden.

Werken bij Schoolgids

Op het speciaal onderwijs van De Fonkel in Ede optimaliseren leerlingen hun leerprestaties. Ook verbeteren ze hun sociale vaardigheden.

Werken bij Schoolgids

Onze school

De Fonkel is een warme, persoonlijke school met aandacht voor elke individuele leerling. Bij ons valt geen enkele leerling tussen wal en schip. We bieden leerlingen een positieve, uitdagende en veilige omgeving en helpen hen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Leerlingen op De Fonkel in Ede zijn 4 tot 13 jaar. Ze hebben specifieke onderwijsbehoeften en worden belemmerd in hun ontwikkeling door problemen in hun gedrag. Wij bieden hen rust, regelmaat, ritme en herhaling. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind aan leren toekomt en zich persoonlijk zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Elke dag leren

Iedere leerling op onze school is uniek. Daarom kijken we altijd naar het kind áchter het gedrag. Wat heeft elk kind nodig om te kunnen leren? Welke talenten en welke beperkingen heeft elke leerling? Wat kan en wil elk kind? Op De Fonkel optimaliseren leerlingen hun leerprestaties, verbeteren ze hun sociale vaardigheden en leren ze positief omgaan met hun talenten en beperkingen. Kortom, bij ons leert elk kind, elke dag weer.

Onze school
Elke dag leren

Positief en persoonlijk

Onze schoolnaam, De Fonkel, past precies bij de positieve manier waarop wij leerlingen benaderen. Wij laten elk kind fonkelen en schitteren. Dat doen wij ook door te investeren in persoonlijk contact met elk kind. We staan altijd dicht bij onze leerlingen: niemand loopt zomaar ongezien door school. Ook hechten we veel waarde aan gastvrijheid, een gemoedelijke sfeer en warmte voor de leerlingen.

Ons onderwijs
Positief en persoonlijk