Onze school

De Fonkel is een warme, persoonlijke school met aandacht voor elke individuele leerling. Bij ons valt geen enkele leerling tussen wal en schip. We bieden leerlingen een positieve, uitdagende en veilige omgeving. We helpen hen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Onze school in het kort

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 13 jaar. Ze hebben een (beneden) gemiddeld tot hoog IQ. Ze worden belemmerd in hun ontwikkeling door problemen in hun gedrag. De leerlingen volgen bij ons speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben extra behoefte aan duidelijkheid, veiligheid en structuur. Ook hebben ze specialistische ondersteuning nodig vanwege hun gedrag. Wij geven deze ondersteuning graag. We bieden rust, regelmaat, ritme en herhaling. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind aan leren toekomt. En dat het kind zich ook persoonlijk zo goed mogelijk kan ontwikkelen

Leerroutes

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijk onderwijs (pro) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt gericht.
    Deze leerlingen volgen leerroute 5.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingen volgen leerroute 6 of 7.

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren, en meer.

Aanbod

Het lesaanbod is afgestemd op de landelijke kerndoelen. Wij maken gebruik van reguliere lesmethodes. Heeft een leerling meer aanpassingen nodig, dan wordt de lesstof opgedeeld in leerlijnen. Dit zijn kleine stapjes in de leerstof, belangrijk voor de taakaanpak en om succeservaringen op te doen. Als het nodig is, herhalen we de lesstof. Er is verrijkingsmateriaal voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Ook helpen we onze leerlingen met ‘leren leren’ en in hun sociaal- emotionele ontwikkeling.

Onze school heeft:

  • Tien standaard so-groepen en drie onderwijs-zorggroepen
    (van maximaal 10 leerlingen per groep).
  • 60 medewerkers.
  • Intensieve ondersteuning via onderwijszorgarrangement (Youké).

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar het kind achter het gedrag en naar de behoefte van elke leerling. We hebben aandacht voor de speciale talenten en beperkingen van onze leerlingen. Hun totale ontwikkeling staat daarbij voorop. Van schoolvakken tot sociale vaardigheden én vrije tijd.

Schoolklimaat

Kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen staan op onze school centraal. De school is opgeruimd en leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij de leerlingen. Geen leerling loopt zomaar ongezien door school. Leerlingen weten wat ze kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten. We leren ze hoe ze doelen kunnen proberen te halen. We leren van en met elkaar. Samen halen we het beste uit elke leerling.

Onderzoek: uitstekend leerklimaat

In het voorjaar van 2023 hebben 101 leerlingen een vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn vergeleken met een benchmark die bestaat uit de resultaten van alle overige scholen van De Onderwijsspecialisten.

Algemeen beeld

De algemene resultaten van De Fonkel zijn positief. Leerlingen geven hun school over het algemeen een 8,4 als rapportcijfer. De leerlingen zijn onder andere zeer tevreden over de ondersteuning van de leraar in de klas, de regels in de klas en de veiligheid op school.

Inspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

 

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden?
Bel voor meer informatie naar het Bureau Aanmelden van de Onderwijsspecialisten.
Dagelijks bereikbaar tussen 9.00-13.00 op 026-30 34 205

aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden