Onze school

De Fonkel is een warme, persoonlijke school die aandacht heeft voor elke individuele leerling. Bij ons valt geen enkel kind tussen wal en schip. We bieden leerlingen een positieve, uitdagende en veilige omgeving. En helpen hen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens­overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Fonkel telt:
• gemiddeld 160 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar
• 11 standaard SO-groepen
• (van maximaal 16 leerlingen)
• 2 structuurgroepen (van maximaal 10 leerlingen)
• 60 medewerkers
• intensieve ondersteuning via Youké

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar het kind achter het gedrag en naar de behoefte van elk kind. We hebben oog voor de specifieke talenten en beperkingen van onze leerlingen. Hun totale ontwikkeling staat daarbij voorop: op het gebied van schoolvakken, sociale vaardigheden én vrije tijd.

Schoolklimaat

Veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen staan op onze school centraal. De school is opgeruimd en leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij de leerlingen. Geen kind loopt zomaar ongezien door school. Leerlingen weten wat ze kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten. Zij leren om doelen na te streven en van en met elkaar te leren. Samen halen we het beste uit elke leerling.

Onderzoek: uitstekend leerklimaat

De Hogeschool Leiden doet elk jaar onderzoek naar het leerklimaat op De Fonkel. De resultaten waren goed. Op De Fonkel is sprake van een beter leerklimaat dan gemiddeld. Leraren geven meer ondersteuning en de leerlingen ervaren boven­gemiddeld veel vooruitgang en groei. In vergelijking met de vorige meting wordt er minder storend gedrag ervaren. De leerlingen zijn iets positiever geworden over de regels in de klas. De rapportcijfers zijn hoog en variëren van een 7,8 tot een 8,0.

Inspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs ons bestuur. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

 

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden?
Bel voor meer informatie naar het Bureau Aanmelden van de Onderwijsspecialisten.
Dagelijks bereikbaar tussen 9.00-13.00 op 026-30 34 205

aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden