Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2024-2025 is maandag 26 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

Elke ochtend hebben we een pauze van 15 minuten. Dan kan je kind iets drinken en een (gezond)
tussendoortje eten. Dagelijks is er een half uur lunchpauze. De leerlingen eten dan gezamenlijk. Zij nemen zelf een (gezond) lunchpakket mee.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij teamleider en/of directeur via Social Schools.

Vakanties 2024-2025

Eerste schooldag
26 augustus
Herfstvakantie
26 oktober t/m 3 november
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 2 maart
Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Hemelvaart
29 en 30 mei
Pinksteren
9 juni
Zomervakantie
19 juli t/m 31 augustus

Studiedagen

Vrijdag 4 oktober 2024
Donderdag 14 november 2024
Maandag 3 februari 2025
Woensdag 12 maart 2025
Dinsdag 6 mei 2025
Maandag 2 juni 2025

Lestijden

Maandag
08.30 - 14.00 uur ​
Dinsdag
08.30 - 14.00 uur ​
Woensdag
08.30 - 14.00 uur ​
Donderdag
08.30 - 14.00 uur ​
Vrijdag
08.30 - 14.00 uur