Aanmelden

Wil je je kind aanmelden bij onze school? Dat kan telefonisch of via e-mail. Ook kun je rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons aanmeldbureau: 026 – 303 42 05. Je krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om je kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is.

Wachtlijstbeleid

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst. Voor meer informatie over ons wachtlijstbeleid verwijzen wij u naar het document "Wachtlijstbeleid" 

Toelating

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo'n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.