Traumasensitief lesgeven

In 2019 is de Fonkel gestart met het traject traumasensitief lesgeven.
Wij werken hierin nauw samen met de Trauma Company door middel van trainingen voor het gehele team en gerichte  intervisie op ons handelen. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in de gedrags- en leerproblemen van getraumatiseerde leerlingen. Begrijpen van gedrag, het afstemmen op de behoefte van de leerling en een verbeterde interactie zorgen voor een beter leerklimaat en dragen bij aan een positieve ontwikkeling.