PBS op de Fonkel

Wat is PBS (Positieve Gedragsondersteuning)

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen. Het zorgt voor een schoolbrede, eenduidige aanpak.

Daarvoor zijn 3 gezamenlijke waarden geformuleerd.

Binnen de school is het gedrag dat past bij deze waarden beschreven en wordt het de kinderen actief aangeleerd met behulp van een gedragsles per ruimte binnen de school.

Gewenst gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.  

Gewenst gedrag kun je leren!

Welke waarden heeft de school gekozen?

De handige waarden voor onze school zijn: Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. Aan de hand van deze waarden hebben wij gedragsverwachtingen opgesteld.                       

Hoe is PBS zichtbaar op onze school?

De gedragsverwachtingen hangen zichtbaar op de plekken waar het gewenste gedrag verwacht wordt. U ziet in de school posters hangen waarop het gewenste gedrag te zien is.                 

Het gewenste gedrag wordt visueel ondersteund door een diamant. Deze diamant 'vilt' op onze school! Als de leerlingen zich aan deze afspraken houden, kunnen zij een diamantje verdienen. Deze diamantjes gaan in de schatkist van de klas. Bij een van tevoren afgesproken aantal diamantjes verdient de hele klas een beloning!

Wat als de leerling (storend) gedrag laat zien?       

Een ander onderdeel van PBS is consequenties en werken met de reactieprocedure bij ongewenst gedrag. Binnen de Fonkel zijn de consequenties vastgesteld en gevisualiseerd. De consequenties worden besproken met de leerlingen aan de hand van de visualisaties. Het aanspreken van alle leerlingen binnen de school wordt gemakkelijker.

Waarom geven wij veel complimenten en belonen wij (positief) gedrag?

Gedrag dat beloond wordt, zal zich voordoen, terwijl genegeerd gedrag direct of na enige tijd zal uitdoven. Daarnaast groeit het zelfvertrouwen van de leerlingen door het krijgen van complimenten.