Het Sterproject: waardevolle samenwerking tussen De Fonkel en Al Amana Ede-Zuid

De Fonkel werkt graag samen met de Al Amanaschool Ede-Zuid. Binnen deze samenwerking is een project gestart: het Sterproject. Binnen het Sterproject delen deze scholen voor regulier en speciaal onderwijs kennis en expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. 

Door samen te werken, kunnen leerlingen met de juiste ondersteuning op een reguliere school functioneren. Directeur Satu Anttila-Vos: “Het Sterproject laat zien dat álle kinderen meetellen, ongeacht welke ondersteuningsbehoefte ze hebben. We draaien het om: van children with special needs naar teachers with special needs.”

Dit project, mede mogelijk gemaakt door samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, is een mooie stap richting inclusiever onderwijs. Bekijk de hele video en ontdek hoe Aicha Tabali, schoolleider van Al Amana Ede-Zuid, Satu Anttila-Vos, directeur van De Fonkel, Anouk Bosscha, gedragscoach op De Fonkel, Saida Tazouagh, intern begegeleider op Al Amana Ede-Zuid én moeder Amran de voordelen van deze samenwerking ervaren.