Wie zijn wij

Geen enkel kind valt tussen wal en schip. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor, vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag. We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met leraren die gespecialiseerd zijn in onze doelgroep. We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht. Zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en zodat ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen. 

 

 

Voor wie is ons speciaal onderwijs? 

De Fonkel is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 à 13 jaar. We hebben de groepen 1 tot en met 8. Onze leerlingen hebben een beneden gemiddeld tot hoog IQ. Ze worden belemmerd in hun ontwikkeling door problemen in hun gedrag. 

 

Schoolklimaat 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen leren, zijn randvoorwaarden nodig. Bij ons op school staan structuur, veiligheid en duidelijkheid centraal. Hierop is ons handelen gebaseerd. De ondersteuning die wij bieden, is afgestemd op wat uw kind nodig heeft. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact. Dit betekent dat leraren en begeleiders altijd dicht bij leerlingen zijn: geen kind loopt zomaar ongezien door school. Het betekent ook dat leerlingen weten wat ze die dag kunnen verwachten.  

We werken met plustaal (een manier om positief te communiceren) en een beloningsmodel. De school is opgeruimd en leerlingen voelen zich gezien. In samenwerking met de Hogeschool Leiden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het leerklimaat op De Fonkel. We hebben uitstekende resultaten behaald. Op De Fonkel is sprake van een beter leerklimaat dan bij de referentiegroep. Docenten geven meer ondersteuning en de leerlingen ervaren veel meer vooruitgang en groei.  

De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal, zowel op het gebied van schoolvakken en sociale vaardigheden als vrije tijd en werk. De leerlingen leren om doelen na te streven en van en met elkaar te leren. Bovendien scheppen we voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling door het bieden van rust, regelmaat, ritme en herhaling.