Contactmomenten met ouders

Om een goede structuur te brengen in de contacten met ouders, hebben we gekozen voor een aantal vaste contactmomenten. Dit zijn:   

  • het kennismakingsbezoek van u en uw kind, voordat hij op school start;  
  • de startgesprekken aan het begin van het schooljaar;   
  • het bespreken en ondertekenen van het ontwikkelingsperspectiefplan.  

Ouderavonden  

Elk jaar organiseert de school een kijkavond voor ouders. Op deze avond worden alle werkstukken van leerlingen gepresenteerd. Het thema wordt jaarlijks gekozen. De datum van de kijkavond wordt bekendgemaakt via de app Schoudercom. 

Oudergesprekken  

Per leerling spreekt de leraar met elke ouder een contactarrangement af. Wij luisteren naar uw wensen inzake frequentie en wijze waarop we samenwerken en communiceren met u. 

Bezoek aan school  

Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, kunt u met uw kind een individueel, oriënterend bezoek aan de school brengen. Zo krijgt u een indruk van de sfeer van de school, de werkwijze, de klassen, enzovoort. Dit helpt u om een keuze voor de school te maken.