Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport neemt een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Twee keer per week krijgen alle leerlingen gymlessen. Daarnaast doen we mee aan de sportdag, die georganiseerd wordt door het landelijke sportprogramma Special Heroes. We werken al een aantal jaren samen met Special Heroes. Met als doel: leerlingen stimuleren om meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Om kennis te maken met de sportverenigingen worden er clinics gegeven op onze school. Onze gymleraar kan de weg naar een sportvereniging ondersteunen en begeleiden.  

Kunst en cultuur heeft ook een plaats binnen onze school. We stimuleren de leerlingen bovendien om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. Daarvoor laten wij ze in de lessen zo veel mogelijk kennismaken met de mogelijkheden op dit gebied. Wij werken hiervoor samen met Cultuurmij Oost en Cultura Ede.