Begeleiding in de klas

De groepen worden begeleid door een leraar (of een duo van leraren) en een onderwijsassistent. Hoe vaak en hoe lang de onderwijsassistent in de groep is, hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de groep. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleraar.