Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Jeugdarts

Wat is de jeugdgezondheidszorg?

Op alle scholen in Nederland is een jeugdarts werkzaam, zo ook op de school van uw kind. De jeugdarts is niet in dienst van de school maar werkt voor de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD (hierna afgekort als JGZ). Wel werkt de jeugdarts samen met de school. Op bepaalde dagen is zij op school aanwezig en ontvangt ouders en kinderen voor een onderzoek. Het doel van deze onderzoeken is vast te stellen hoe het met het kind gaat. Dit onderzoek is niet een herhaling van wat de specialist en bijvoorbeeld de revalidatie arts al doen. Het is een onderzoek waarin ze met een sociaal medische blik naar een kind kijkt. Zij kijkt naar de ontwikkeling en het functioneren van het kind: Hoe ontwikkelt het kind zich cognitief, motorisch, op het gebied van de spraak / taalontwikkeling, sociaal-emotioneel en op  seksueel gebied (als het wat ouder wordt) en hoe functioneert het kind thuis, op school en in de vrije tijd.
Daarnaast neemt de jeugdarts ook vaak deel aan de zorgstructuur binnen school. Hier worden kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben, nadat ouders toestemming hiervoor hebben gegeven.
 
 

Waarvoor kan ik bij de jeugdgezondheidszorg terecht?

Standaardonderzoeken

In het kalenderjaar dat uw kind 6 en 11 jaar wordt, krijgt uw kind op school een standaard onderzoek door de jeugdarts. Voorafgaand aan deze onderzoeken ontvangt u twee vragenlijsten. Met uw antwoorden kunnen we samen met u tijdens het onderzoek een inschatting maken van de gezondheidssituatie en het welzijn van uw kind.  U kunt ook aangeven of er onderwerpen zijn die u graag zónder uw kind erbij met de arts wilt bespreken. Ook de leerkracht levert, in overleg met u, bijzondere aandachtspunten bij ons aan.
Dingen als eten, slapen, zindelijkheid, spelen, sporten, leren, omgaan met andere kinderen worden besproken aan de hand van een vragen formulier. Bij het onderzoek wordt aandacht besteed aan de zintuiglijke ontwikkeling (o.a. zien en horen), aan lengtegroei en gewicht, aan de mondgezondheid, aan de motoriekontwikkeling en  aan de houding. Daarnaast is er aandacht voor vragen van ouders en school. Een onderzoek wordt afgesloten met een conclusie en zo nodig een advies. Ook kan een controle afgesproken worden of kan een verwijzing nodig zijn.

Spreekuren

Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen spreekuren. Er zijn verschillende aanleidingen voor een afspraak op een spreekuur, bijvoorbeeld:
·       Vragen of vervolgonderzoek vanuit het standaardonderzoek door een jeugdarts ;
·       U heeft zelf vragen over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind of uw kind heeft vragen.
·       Het consultatiebureau heeft met u afgesproken dat een extra onderzoek zal plaatsvinden;
·       Er zijn zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind vanuit school of anderen. Nadat u daarover bent geïnformeerd, wordt een afspraak bij de JGZ gemaakt.
Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die gewend bent bij uw
huisarts. Er zal dus niks besproken worden met derden, zoals school, zonder dat u daarvan op de
hoogte bent.

Vaccinaties

Ook na de kleuterperiode heeft uw kind nog een aantal vaccinaties nodig om infecties te voorkomen.
Als uw kind 9 jaar is, krijgt u van de JGZ een oproep voor vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio
(DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes worden op 13-jarige leeftijd
opgeroepen voor de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden meestal georganiseerd in een sporthal.
 

Informatie en Contact

·       U kunt de JGZ bellen voor vragen of om een afspraak te verzetten via de informatielijn
    tel: 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl.
·       U kunt hier uw vragen anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige.
·       Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen vinden.
·       Op de website: www.cjgregioarnhem.nl informatie over het regionale cursusaanbod van de JGZ..
·       En op de website www.geweldloosopvoeden.nl voor informatie over geweldloos opvoeden .
 

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)