Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

BSO+

De Fonkel

Er is op de Fonkel, een speciale buitenschoolse opvang, waarvan kinderen van alle scholen, maar woonachtig in de 1Foodvalley,  gebruik kunnen maken.
 1 De Foodvalley gemeenten zijn :
 Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen   

BSO plus

Het grootste verschil met een reguliere BSO is de groepsgrootte. Bij de BSO+ wordt er gewerkt in kleine groepen; vier kinderen worden begeleid door één vaste begeleider. De begeleiders zijn HBO-opgeleiden en hebben ervaring in het begeleiden van kinderen met o.a een autisme spectrum stoornis of ADHD. Daarnaast wordt er op de BSO+ een vaste dagelijkse routine aangeboden en een duidelijke structuur.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Binnen de BSO+ zoekt de begeleiding samen met de kinderen naast spelen, ook sociale situaties op zoals samen boodschappen doen, fietsen of samen koken. De BSO+ is er niet alleen om de kinderen een leuke vrije tijd te bezorgen, of om de zorg even uit handen te nemen, de BSO+ biedt ook ondersteuning om de sociaal emotionele vaardigheden van uw kind te vergroten.

Financiering

Deze vorm van opvang wordt gefinancierd uit de jeugdwet. Een beschikking (voorheen indicatie) kan worden aangevraagd bij de gemeente van uw woonplaats binnen de Foodvalley. Loofles BSO+ kan u helpen bij deze aanvraag.

- Speciale Buitenschoolse Opvang Loofles

- Info kindgericht Loofles  

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)