Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

 • Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Alleen samen met u kunnen we ervoor zorgen dat uw kind groeit en een succesvolle toekomst tegemoet gaat.
We zoeken daarom regelmatig contact met u. En vinden het prettig als u ook contact met ons opneemt. Om een goede structuur te brengen in de contacten met ouders, hebben we gekozen voor een aantal vaste contactmomenten. Dit zijn:
 • het kennismakingsbezoek van u en uw kind, voordat hij op school start 
 • informatieavond aan het begin van het schooljaar
 • het bespreken en ondertekenen van het handelingsplan aan het begin van het schooljaar 
Ouderavonden
Elk jaar organiseert de school een kijkavond voor ouders. Op deze avond worden alle werkstukken van leerlingen gepresenteerd. Het thema wordt jaarlijks gekozen. De datum van de kijkavond wordt bekendgemaakt via de app Schoudercom.
 
Oudergesprekken
Per leerling spreekt de leraar met elke ouder een contactarrangement af. Wij luisteren naar uw wensen inzake frequentie en wijze waarop we samenwerken en communiceren met u.
 
Bezoek aan school
Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, kunt u met uw kind een individueel, oriënterend bezoek aan de school brengen. Zo krijgt u een indruk van de sfeer van de school, de werkwijze, de klassen, enzovoort. Dit helpt u om een keuze voor de school te maken.
 
Informatievoorziening
We houden u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken via de app Schoudercom. In deze app kunt u foto’s vinden van de dagelijkse dingen uit de groep van uw kind. Daarnaast plaatsen wij daar onze nieuwtjes en andere informatie. Om goed op de hoogte te blijven is het de moeite waard om regelmatig ook de website te bezoeken.

Dagelijks contact

Soms is het bij onze leerlingen nodig dat er vaker contact is tussen ouders en de groepsleraar. Dit regelen we samen. Bijvoorbeeld door een dagelijks belmoment.

Contactschrift

We gebruiken een contactschrift als dat nodig is. In dit schrift beschrijven de ouders hoe de dagen thuis verlopen. De leraar beschrijft de dag op school. Op die manier weten we van elkaar wat er gebeurd is en kunnen we echt samen optrekken.
 
Wilt u de leraar spreken, vragen wij u na 14.45 uur te bellen. Voor deze tijd proberen we telefoongesprekken te beperken.
T   0318-644 090
Wanneer er bijzonderheden zijn, wordt u rond 15:00 uur gebeld door de groepsleraar van uw kind. 

Kijkavond

We organiseren regelmatig een kijkavond bij een thema van een schoolproject. Daarbij bent u van harte welkom!

Ouders

:

Help (nieuw venster)