Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

Ziekmelding

Is uw kind ziek?
Vragen wij u tussen 8:00 en 08:45 uur te bellen naar 0318-644090.
Wilt u dit verzuim ook doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist?
 
Noot Ede:               0318-623500
Willemsen De Koning: 026-3840210
Citax                      0344-612006
Connexxian             024-2402960

Ongeoorloofd schoolverzuim

We willen graag weten waar de leerlingen zijn. Als een leerling niet op school is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen wij contact op met thuis. Bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts, orthodontist moeten zo veel mogelijk buiten de schooltijd afgesproken worden. Verzuim van een hele dag voor dit soort afspraken is niet geoorloofd.
Er kunnen ook andere redenen zijn, waardoor een leerling niet op school kan komen (bijvoorbeeld familieomstandigheden). Wij vragen u dit tijdig aan de leraar door te geven. Extra verlof buiten de schoolvakanties staat de Leerplichtwet niet toe. Alleen in bepaalde situaties mag de directie van de school extra verlof toekennen. U kunt hiervoor een aanvraagformulier bij de administratie invullen. De leraar houdt een absentielijst bij van zijn eigen groep.
Bij veel of frequent verzuim gaan wij met u in gesprek en krijgt de ambtenaar van leerplichtzaken een overzicht van de tijden dat de leerling de school niet bezocht heeft.

Vrijstellingen

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Bespreekt u dit met de teamleider, zodra uw kind naar school gaat. We bepalen in overleg of er vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen.
Vrijstelling kan soms worden verleend door het verantwoordelijk gezag van De Onderwijsspecialisten. In andere gevallen moeten we het aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de teamleider.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)