Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De school beheert deze bijdragen en verantwoordt deze aan de mr. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. Voor deelname aan het schoolverlaters-programma en schoolreisjes vragen we een bijdrage van € 10,-voor groep 1-2, € 35,- voor groep 3-7 en maximaal € 75,- voor groep 8. Het gaat om vrijwillige bijdragen.
Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.
 
Wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert.
 
Ouders helpen bij activiteiten

Het bedrag mag u storten op rekening NL29RABO 012.196.1222 ten name van St. Orth.onderwijsinst. Arnhem e.o. te Arnhem onder vermelding van de naam van uw (pleeg)kind en het schooljaar

Praktisch

:

Help (nieuw venster)