Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderbijdrage

 
Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden.
De school beheert deze bijdragen en verantwoordt deze aan de MR.
De hoogte van de bijdrage is € 25,-.
Wij zullen u ook later in jaar vragen om een bijdrage voor het schoolreisje, dit zal u altijd via de leerkracht te horen krijgen.
Indicatie bedrag van € 10,-voor groep 1-2, € 35,- voor groep 3-8 
Het gaat om vrijwillige bijdragen.
Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.
 
 
Indien de betaling een probleem oplevert, neemt dan contact op met ons,  U kunt  in overleg met de administratie dan een regeling treffen, bijvoorbeeld door gespreid te betalen.
Het bedrag mag u storten op rekening NL29RABO 012.196.1222 ten name van St. Orth.onderwijsinst. Arnhem e.o. te Arnhem onder vermelding van de naam van uw (pleeg)kind en het schooljaar 2018-2019

Praktisch

:

Help (nieuw venster)