Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

OUDERS EN SCHOOL

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Alleen samen met u kunnen we ervoor zorgen dat uw kind groeit en een succesvolle toekomst tegemoet gaat. We zoeken daarom regelmatig contact met u. En vinden het prettig als u ook contact met ons opneemt.
 
Een aantal vaste contactmomenten zijn:
-      het kennismakingsbezoek van u en uw kind, voordat hij op school start;
-      de receptie bij aanvang van het schooljaar ter kennismaking met de leraar, begeleiders en andere ouders uit de groep.
 
Ouderavonden
Onze school organiseert jaarlijks kijkavonden bij projecten. De data van de kijkavonden worden bekendgemaakt via de nieuwsbrief.
 
Oudergesprekken
Per ouder spreekt de leraar met elke ouder een contactarrangement af. Wij luisteren naar uw wensen inzake frequentie en wijze waarop we samenwerken en communiceren met u.
 
Bezoek aan school
Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, kunt u met uw kind een individueel, oriënterend bezoek aan de school brengen. Zo krijgt u een indruk van de sfeer van de school, de werkwijze, de klassen, enzovoort. Dit helpt u om een keuze voor de school te maken.
 
Informatievoorziening
We houden u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken met de nieuwsbrief. Hierin staan belangrijke data, actuele thema’s en activiteiten. De actuele nieuwsbrief vindt u op onze website www.fonkel-ede.nl. De nieuwsbrief wordt digitaal aan de ouders verzonden. Om goed op de hoogte te blijven is het de moeite waard om regelmatig de website te bezoeken.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)