Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lestijden

 • Schooltijden, pauzes en de pauzes als oefen- en leermoment voor gedragsontwikkeling.

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 volgen maximaal 880 lesuren per jaar.

De leerlingen van groep 5 tot en met 8 hebben minimaal 1.000 klokuren op jaarbasis les.

Schooltijden

maandag ​ 08.45 - 14.30 uur ​
dinsdag ​ 08.45 - 14.30 uur ​
woensdag​ 08.45 - 13.15 uur ​
donderdag ​ 08.45 - 14.30 uur ​
vrijdag ​
08.45 - 12.45 uur groep 1 t/m 4
08.45 - 14.30 uur groep 5 t/m 8​

Pauzes

De leerlingen hebben twee keer een half uur pauze: om 10.30 uur en om 12.30 uur. Een kwartier wordt besteed in de klas, het andere kwartier op het schoolplein. Voorafgaand aan het buiten spelen worden leerlingen voorbereid op het buitenspelen. Na afloop blikken we terug. Het vaste stramien hierbij is, dat leerlingen gevraagd wordt:
 • Wat ga je doen?

 • Met wie?

 • Hoe ga je het doen?

Na afloop reflecteren we: verliep de pauze zoals van tevoren bedacht? 

De pauzes als oefen- en leermoment voor gedragsontwikkeling.

Waarom de pauzetijd deels als onderwijstijd wordt aangemerkt

De leerlingen in het SO (groep 1 t/m 8) hebben 2 keer een half uur pauze: rond 10.30 uur en rond 12.30uur. De helft van ieder half uur wordt besteed in de klas, de andere helft op het schoolplein.

In totaal is dus sprake van een uur pauze. Een kwartier van deze tijd (25%) wordt aangemerkt als onderwijstijd, zoals gedefinieerd in de Wet op het Speciaal Onderwijs (WEC).

Hieronder leggen we uit waarom deze tijd daadwerkelijk als onderwijstijd wordt aangemerkt.

Structuur / open situaties

Cluster4-leerlingen worden op De Fonkel ondersteund door een gestructureerde, goed georganiseerde setting. Vóór alles hebben onze leerlingen een sterke behoefte aan duidelijkheid, rust en regelmaat.

Veel cluster4-leerlingen hebben vanwege hun stoornis moeite met ‘open’ situaties; situaties die gekenmerkt worden door het maken van keuzes (vrijheid) en door interactie. Speel- en pauzemomenten zijn voorbeelden van dergelijke situaties. De leerlingen handelen geregeld impulsief en laten dan vaak ‘ongewenst’ gedrag zien; onbewust kiezen ze niet voor ‘de beste optie’.

Uiteraard is een doel van ons onderwijs dat leerlingen zich zodanig ontwikkelen dat ze goed leren omgaan met open situaties. De pauzes zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Enerzijds zijn de pauzes dus ‘risicomomenten’, anderzijds bieden ze uitstekende leermomenten aan de leerlingen.

De invulling van de pauzes

Voorafgaand aan het buiten spelen worden leerlingen voorbereid op het buitenspelen. Na afloop wordt teruggeblikt. Het vaste stramien hierbij is dat leerlingen gevraagd wordt: Wat ga je doen? Met wie? Hoe ga je het doen? Na afloop wordt gereflecteerd aan de hand van de vraag of de pauze verliep zoals van te voren bedacht.

Indien er problemen (vaak gaat het dan om conflicten) op zijn getreden wordt nagegaan wat de leerling anders had kunnen doen en hoe de volgende keer zou kunnen worden gehandeld. Uiteindelijk is het streven dat zoveel mogelijk leerlingen zonder conflicten in open situaties kunnen spelen en dat ze eventueel voorkomende conflicten zelf kunnen oplossen.

Gekoppeld aan deze cyclus van plan-do-check-adapt is een beloningssysteem (per leeftijdsgroep verschillend).

Voor jonge kinderen wordt het pauzemoment in de klas bovendien benut om voor te lezen.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)