Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Aanmelden

 • Voor het aanmelden van een leerling bij De Fonkel kunt u contact opnemen met onze intaker, zij kan u informeren over verdere stappen
Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, kunt u met uw kind een individueel, oriënterend bezoek aan de school brengen. Zo krijgt u een indruk van de sfeer van de school, de werkwijze, de klassen, enzovoort. Dit helpt u om een keuze voor de school te maken.
 
 
Voor het aanmeldformulier kunt u contact opnemen met Marlon van Sorgen
 
Wij verzoeken u dan het aanmeldformulier en de aanvullende verslaglegging/documenten digitaal aan te leveren op het volgende
 
Contactpersoon aanmeldingen:
Marlon van Sorgen
T: 06-37 34 13 92
Werkdagen: alle dagen

Toelating

Op 1 augustus 2014 wijzigt de toelating van leerlingen tot het speciaal onderwijs. Vanaf deze datum heeft uw zoon of dochter een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het speciaal onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont.
 
Meer informatie hierover vindt u op http://swv.passendonderwijs.nl/
 
Ten aanzien van leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben, en zich aanmelden bij De Fonkel  is het van belang dat wij de inschrijf- en dossiergegevens ontvangen. De Commissie voor de Begeleiding bespreekt of wij een passend onderwijsaanbod voor uw zoon of dochter kunnen bieden. Aansluitend wordt u en uw (pleeg) zoon/dochter hierover geïnformeerd.

Aanmelden

:

Help (nieuw venster)