Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Indicatie

Een leerling die bij De Fonkel naar school wil gaan, moet aangemeld worden bij de school. De Fonkel heeft hiervoor een aanmeldingsformulier.

Bovendien moet de leerling in het bezit zijn van een indicatie voor Speciaal Onderwijs Cluster IV. Die indicatie wordt afgeven door de Commissie voor de Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum(REC)

Wanneer er nog geen indicatie is, kunnen de intakes van De Fonkel ondersteuning geven aan ouder(s)/verzorger(s) bij het aanvragen van een indicatie bij de Commissie van REC Vierland.

 

Commissie voor de Indicatiestelling

Wetgeving bepaalt dat een onafhankelijke commissie, de zogenaamde Commissie voor de Indicatiestelling (CvI), op basis van landelijk vastgestelde richtlijnen de uitspraak doet of het kind daadwerkelijk aangewezen is op het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs.

 

Aanvraagformulier voor indicatiestelling
 

Op het aanvraagformulier staat waar u de aanvraag naar toe kunt sturen. De ingevulde gegevens geven de CvI de noodzakelijke informatie om de procedure verder in gang te zetten .Informatie kunt u vinden op de site van REC Vierland-Noord  http://www.vierland-noord.nl/indicatiestelling/aanmelden-en-indicatie/aanmelden-en-indicatie.html

 

Het onderwijskundig rapport en dossier
 
Het onderwijskundig rapport is een door de wet voorgeschreven document dat moet worden ingevuld door de school die de leerling op dat moment bezoekt. Het rapport maakt deel uit van een dossier dat ouders de CvI moeten aanleveren en dat daarnaast ook recente medische, psychologische en maatschappelijke gegevens bevat.
Op basis van het dossier adviseert de CvI of het kind geïndiceerd kan worden voor ons type onderwijs: cluster 4-onderwijs.

 

Aanmelden

:

Help (nieuw venster)