Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend onderwijs

 • Ieder kind verdient goed onderwijs.
 • Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een leerling, niet   van beperkingen.
 • Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst van  onderwijs.
 
Met deze link komt u bij de informatiegids Passend Onderwijs 2014
 
 
Kindkans
 
Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei met het online
leerlingadministratieprogramma Kindkans.
Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband.
De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is veel beter beschermd dan in de huidige situatie waarin deze uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvindt. Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien.
Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen de school.
Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een coördinerende rol bij heeft. Een medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een leerling Extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan de informatie van het kind te zien. Aan ouders wordt apart toestemming gevraagd voor het delen van informatie, als externe functionarissen uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.
 

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)