Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overgang voortgezet onderwijs

Traject schoolverlaters

Voorafgaand aan de schoolverlating wordt in een voorlichtingsavond georganiseerd. De avond is bedoeld voor ouders, vertegenwoordigers van scholen, intern begeleider, teamleider en de schooldirecteur.

Laatste schooljaar

- In november krijgen de ouders en eventueel de leerling een adviesgesprek op
  basis van een schriftelijk advies.
- In januari bezoeken de ouders de vervolgschool.
- In maart, na de definitieve keuze, geven ouders akkoord om het dossier over
  te dragen aan de nieuwe school.
 
 

​Uitstroom

In de tabel hieronder ziet u onze uitstroomgegevens van het afgelopen jaar. Daarnaast heeft een aantal leerlingen onze school tussentijds verlaten in verband met een verhuizing of klinische behandeling.
  

 

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)