Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ICT en nieuwe media

Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie.

Om onze leerlingen verantwoord te leren omgaan met de digitale wereld en mediawijs te maken, geven we in groep 7 en 8 lessen die opleiden tot het diploma “veilig internetten”. Alle kinderen  internetten vaak al als de besten! Ze surfen, chatten, downloaden dat het een lieve lust is. Over internet of computers hoeven wij ze vaak niets meer te vertellen... of toch wel? Ja zeker: kinderen weten niet altijd hoe ze vervelende ervaringen en problemen die ze daarbij mogelijk tegenkomen, kunnen oplossen. Het Diploma Veilig Internet stelt hen in staat om problemen met internetten te herkennen, op te lossen en te voorkomen. Maar ook om de leuke aspecten van internet met elkaar te delen.

De volgende thema’s staan centraal in de lessen:
 • Wat is internet en wat is er leuk aan internet?
 • E-mail, inclusief spam, nepmailtjes en virussen
 • Betrouwbaarheid van informatie
 • Reclame
 • Zoeken op internet, inclusief Wikipedia en Wikikids
 • Afbeeldingen en filmpjes zoeken
 • Privacy, inclusief webcam en mobieltjes
 • Copyright
 • Wie ben jij online?
 • Foto’s en fotobewerking
 • Veilige wachtwoorden
 • Digitaal pesten

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)