Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Commissie voor de Begeleiding

 • De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Deze commissie komt wekelijks bijeen onder voorzitterschap van de directeur. Andere leden zijn de orthopedagoog, de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek zijn de schoolarts, de intaker, vaktherapeuten of leraren bij het overleg aanwezig.

 • De commissie heeft als taken:
  -      adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan;
  -      het eenmaal per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan;
  -      adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs;
  -      de kwaliteit bewaken van het cyclisch proces van handelingsplanning;
  -      het multidisciplinair bespreken van leerlingen en toewijzen van extra ondersteuning;
  -      contacten met zorgpartners onderhouden en afstemmen van de uitvoering van de zorg op school en thuis.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)