Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar, de directie of één van de vertrouwenspersonen.

Intern vertrouwenspersoon

Chaim Sinon
T: 0318 - 644 090

Extern vertrouwenspersonen

Chiene Hulst
M: 06 - 45 43 42 66
 
Cor van Duinhoven
M: 06 - 11 35 52 80

Landelijke vertrouwensinspecteur

Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)