Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

De School

  • De Fonkel is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd, met de groepen 1 tot en met 8.

Op de rechterpagina vindt u de schoolgids.

Geen enkel kind valt tussen wal en schip. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor, vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag. We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met leraren die gespecialiseerd zijn in onze doelgroep. We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht. Zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en zodat ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen.
 
Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt. Hierbij kijken we niet naar onmogelijkheden, maar juist naar wat het kind kan en wil. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerling

Schoolnaam

We zijn blij met de naam Fonkel, omdat ze precies past bij de positieve manier waarop wij leerlingen benaderen. Want wat fonkelt, licht op en schittert. 
Structuur, duidelijkheid en veiligheid zijn belangrijke begrippen op onze school. We werken vanuit rust en een positieve houding aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Zodat ze gaan fonkelen!

Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.

Visie 

We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met leraren die gespecialiseerd zijn in onze doelgroep. We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht. Zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen. Geen enkel kind valt tussen wal en schip. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor, vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag.

Schoolklimaat

 
Om ervoor te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen leren, zijn randvoorwaarden nodig. Bij ons op school staan structuur, veiligheid en duidelijkheid centraal. Hierop is ons handelen gebaseerd. De ondersteuning die wij bieden, is afgestemd op wat uw kind nodig heeft. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact. Dit betekent dat leraren en begeleiders altijd dicht bij leerlingen zijn: geen kind loopt zomaar ongezien door school. Het betekent ook dat leerlingen weten wat ze die dag kunnen verwachten. We werken met plustaal (een manier om positief te communiceren) en een beloningsmodel. De school is opgeruimd en leerlingen voelen zich gezien. In samenwerking met de Hogeschool Leiden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het leerklimaat op de Fonkel. We hebben uitstekende resultaten behaald. Op De Fonkel is sprake van een beter leerklimaat dan bij de referentiegroep. Docenten geven meer ondersteuning en de leerlingen ervaren veel meer vooruitgang en groei.
 
De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden, vrije tijd en werk. De leerlingen leren om doelen na te streven en van en met elkaar te leren. Bovendien scheppen we voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling door het bieden van rust, regelmaat, ritme en herhaling.
 
Algemene grondslag
Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.
 
Onze leerlingen
De Fonkel is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 à 13 jaar. We hebben de groepen 1 tot en met 8. Onze leerlingen hebben een beneden gemiddeld tot hoog IQ. Ze worden belemmerd in hun ontwikkeling door problemen in hun gedrag.
 
Schoolgrootte
Wij hebben jaarlijks ongeveer 130 leerlingen die begeleid worden door deskundige en betrokken medewerkers. Ons onderwijs is ingedeeld volgens de twee uitstroomprofielen; praktijkgerichte uitstroom en uitstroom vervolgonderwijs. Daarbinnen zijn de groepen ingedeeld op leeftijd en leerjaar. In elke groep zitten tussen de elf en zestien leerlingen.

De School

:

Help (nieuw venster)