Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Jaarplan

Jaarplan  
 
Resultaten jaarplan 2017:
·        ouderbetrokkenheid: in gebruik nemen van een app als communicatiemiddel en het uitbreiden van de ouderarrangementen naar aanleiding van de evaluatie van 2016. Hierin zijn wij geslaagd. De app Schoudercom (school-ouder-communicatie app) wordt door 95% van de ouders gebruikt;
·         onderwijskundige excellentie: invoer van de nieuwe methode voor Begrijpend Lezen en inzet van de pedagogisch coach voor leerling en leraren. Dit laatste heeft vertraging opgelopen en zal daarom in 2018 worden voortgezet;
·         goed werkgeverschap: onderzoeken van bovenschoolse inzet van expertise in bijvoorbeeld het reguliere onderwijs. Scholing intern en extern: scholing is ingezet en expertise wordt gedeeld op aanvraag;
·         gewaardeerde partner: verder ontwikkelen van samenwerking Onderwijs en Zorg. Dit realiseren wij door onze samenwerking met Karakter Ede, SIZA en BSO+ Loofles. Deze verloopt naar tevredenheid.
·        leerlingparticipatie: onderzoeken uitbouw van gepersonaliseerd leren. De inrichting van leerpleinen zal hier in 2018 een goed vervolg op zijn;
·         wendbaarheid: verkennen van onze (samenwerkings)grenzen. Door het opzetten van de structuurgroep en de plusgroep blijkt dat wij tot het uiterste gaan om een aanbod te realiseren voor alle kinderen;
·         onderzoeken mogelijkheden bovenschoolse inzet van diverse disciplines. Door de afwezigheid van de directeur in het afgelopen jaar gaan we hier in 2018 mee verder.
 
Doelen 2018:
·         inrichting van leerpleinen (gericht op ICT);
·         deelnemen aan kennisteam van De Onderwijsspecialisten;
·        de app Schoudercom optimaal inzetten om betrokkenheid van ouders nog verder te vergroten;
·         de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling vervangen;
·         aanbod in cultuuronderwijs vergroten.
 

De School

:

Help (nieuw venster)