Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Jaarplan

Jaarplan
 
Resultaten jaarplan 2016
In 2016 hebben wij gewerkt aan de volgende thema’s:
-     leerling participatie: de leerling wordt mede eigenaar van zijn ontwikkeling;
-     een actieve fysieke leeromgeving die op verschillende manieren uitdaagt tot leren;
-     één sterke school voor speciaal onderwijs in Ede (Brouwerij-Fonkel);
-     het gezamenlijk verzorgen van onderwijs in samenwerking met partners (Karakter);
-     samenwerken met scholen voor speciaal basisonderwijs (De Dijk, De Regenboog,
-     De Windroos);
-     verdieping van kennis over gedrag;
-     deelname aan een onderzoek van Hogeschool Leiden naar verbeteren leef- en leerklimaat in de klas en in de school;
-     flexibiliteit in contactvormen met ouders;
-     ICT-vaardig personeel;
-     Special Heroes fase III;
-     Kunst & Cultuur fase I.
-       
Doelen jaarplan 2017
-    ouderbetrokkenheid: in gebruik nemen van een app als communicatiemiddel met u. En het uitbreiden van de ouderarrangementen naar aanleiding van de evaluatie van 2016;
-    onderwijskundige excellentie: invoer van de nieuwe methode voor Begrijpend Lezen. En inzet van de pedagogisch coach voor leerling en leraren;
-    goed werkgeverschap: onderzoeken inzet van expertise in het regulier onderwijs en bovenschools. Scholing intern en extern;
-    gewaardeerde partner: verder ontwikkelen van samenwerking Onderwijs en Zorg;
-    leerling participatie: onderzoeken uitbouw van gepersonaliseerd leren;
-    wendbaarheid: verkennen van onze (samenwerkings)grenzen;
-    onderzoeken mogelijkheden bovenschoolse inzet van diverse disciplines.
 
 

De School

:

Help (nieuw venster)