Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

In cijfers

Schoolgrootte

Wij hebben jaarlijks ongeveer 100 leerlingen die begeleid worden door deskundige en betrokken medewerkers. Ons onderwijs is ingedeeld volgens de twee uitstroomprofielen; praktijkgerichte uitstroom en uitstroom vervolgonderwijs. Daarbinnen zijn de groepen ingedeeld op leeftijd en leerjaar. In elke groep zitten tussen de elf en zestien leerlingen.

Uitstroom

Na groep 8 verlaten de leerlingen onze school naar het vervolgonderwijs. We geven hiervoor vanuit de school een advies, gericht op het niveau van uitstroom (Praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo) en de setting (regulier Voortgezet Onderwijs of Speciaal Voortgezet Onderwijs). Dit advies is goed onderbouwd en u wordt uitgenodigd om met de leraar, intern begeleider en de gedragsdeskundige het advies te bespreken. In het adviesgesprek formuleren we samen met u de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Aan de hand van deze onderwijsbehoeften kunt u in de regio de best passende onderwijsplaats gaan zoeken.
 
In november en in december houden we een ouderavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8. U krijgt dan uitleg over het gehele proces en u kunt kennismaken met de verschillende leerwegen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Als u kiest voor een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs, krijgt u meestal te maken met een toelatingscommissie. Wij vinden het belangrijk om dan samen met u het gesprek te voeren over de onderwijsbehoefte van de leerling.
 
In de tabel hieronder ziet u onze uitstroomgegevens van het afgelopen jaar.
 
UitstroomDeFonkel.png 

De School

:

Help (nieuw venster)