Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. We stellen het op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt via een MR-lid.
 
Bijlage     * MR wijziging schooltijden-februari
              *  MR wijziging schooltijden -april

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)