Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Overig personeel

  • Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Daarom hebben we een specifiek zorgaanbod, waar vaktherapie onderdeel van is.

Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Daarom hebben we een specifiek zorgaanbod, waar vak therapie onderdeel van is. Therapeutische activiteiten zijn afgestemd op het onderwijs en vinden plaats in een speciale ruimte. Ook kan het voorkomen dat de therapeut in de klas komt voor observatie of om de leraar te adviseren. Als er langdurig therapie nodig is, dan verwijzen we vaak door naar externe instanties.
 
Zorg en coördinatie
De Commissie voor de Begeleiding beslist of een leerling in aanmerking komt voor een vorm van therapie. Vaak gaat het om kortdurende therapie, soms om groepstherapie. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.
 
Fysiotherapie
De kinderfysiotherapeut verzorgt psychosociale weerbaarheidstraining met een methode die de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen bevordert. Daarnaast kan de fysiotherapeut het schrijfproces ondersteunen en de motorische ontwikkeling stimuleren.
 
Creatieve therapie
Creatieve therapie is een vorm van therapie, waarbij niet veel gepraat wordt. De nadruk ligt op de ervaring. Als praten over gevoelens en gedrag moeilijk is, kan met kleur en materialen uiting gegeven worden aan gevoelens.
 
Logopedie
Bij logopedie worden de communicatieve vaardigheden van het kind verbeterd. De nieuwe vaardigheden worden gekoppeld aan de situatie in de klas. Hierdoor kan de leraar de leerling begeleiden in het toepassen van de geleerde kennis en in andere situaties in de klas.
 
Interne begeleiding
De intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Hij heeft hiervoor onder andere contact met leerlingen, leraren en ouders.
 
Andere ondersteuning
Behalve door de hierboven genoemde gespecialiseerde medewerkers en therapeuten, wordt er op onze school ondersteuning geboden door een psycholoog en schoolmaatschappelijk werker. We werken nauw samen met Jeugdgezondheidszorg. Na plaatsing op De Fonkel nodigt de schoolarts u en uw kind uit voor een entreeonderzoek. De arts onderzoekt de leerling uitgebreid en er vindt een analyse plaats van de sociaal-medische situatie. Naast de standaardonderzoeken kan er op uw initiatief een afspraak gemaakt worden met de schoolarts. 

Time-outleraar

De time-outleraar kan de groep overnemen, zodat de leraar met de handen vrij heeft om het conflict met de leerling op te lossen en de relatie zodanig te herstellen, dat beiden weer kunnen functioneren in de groep.

Schoolmaatschappelijk werker

Onze schoolmaatschappelijk werker Chäim Sinon heeft veel contact met de ouders. U kunt met vragen of problemen rechtstreeks bij hem terecht. Aarzel daar niet mee, hij helpt u graag verder.
 
Onze schoolmaatschappelijk werker is Chäim Sinon

Het team

:

Help (nieuw venster)